Monthly Archives: May 2021

Thông số bảo ôn, kích thước vật liệu bảo ôn

Thông số bảo ôn

Thông số bảo ôn, cụ thể là kích thước các loại vật tư, vật liệu sẽ đưa vào tính toán cho một dự án thi công bọc bảo ôn. Qua đó khách hàng có thể xác định được vật liệu phần khối lượng và chi phí. Trước hết khách hàng cần nắm rõ  các kích […]

Gọi ngay/ Call