Monthly Archives: June 2019

Hướng dẫn thi công bọc bảo ôn cách nhiệt

Hướng dẫn thi công bảo ôn

Hướng dẫn thi công bọc bảo ôn cách nhiệt, làm thế nào để lập kế hoạch và tiến hành bọc bảo ôn đường ống, thiết bị máy móc và một số các hạng mục khác như bọc bảo ôn thùng chứa, bọc bảo ôn lò gia nhiệt như lò sấy, lò nung, bọc bảo ôn […]